KNRE – Nemzetközi konferencia: „A szélsőjobb Európában”

Az elmúlt esztendőkben Európa összes szélsőjobboldali pártjának sikerült növelnie tagsági
létszámát, és beépülnie különböző kormányokba, parlamentekbe. Ugyanakkor ezek az európai szélsőségesek távolról sem tekinthetők homogén tömbnek, sokkal inkább aláhúzandó irányvonalaik, taktikai beállítottságuk és gyűlöletük tárgyának változékonysága.
A konferencián a társadalomtudományok művelői fejtik ki vitára ösztönző álláspontjukat a nacionalizmus és a szélsőjobboldal európai fejlődéstendenciáiról. A konferencia külön hangsúlyt helyez az új szélsőjobboldal kelet-európai és azon belül magyar fejlemények megértésére.

Előadók:

H: Tóth András, Kurdi Krisztina, TGM, Krausz Tamás, Juhász József, Szita Szabolcs

A: Adam Markus, Amelie Lanier, John Evers, Herbert Auinger, Laura Gruber

Program:

PÉNTEK

10 00 bevezető: Miért rendeztük ezt a konferenciát?  

10 15 Krausz Tamás: A keleteurópai újfasizmus megjelenésének okai  
10 45 vita  
11 15 szünet
11 30 Herbert Auinger: Mi a nacionalizmus? – 1 rész  
12 00 vita  
12 30 Ebéd
13 45 Amelie Lanier: Mi a nacionalizmus? – 2 rész
14 15 vita
14 45 szünet
15 00 Tamás Gáspár Miklós: A posztfasizmus  
15 30 vita  
16 00 szünet
16 15 Laura Gruber: Ki egy gazdaságilag használható ember?  
16 45 vita  
17 15 szünet
17 30 Kurdi Krisztina: A történelem átértékelése: nemzeti és etnikai feszültségek a független Ukrajnában  
18 00 vita  

SZOMBAT
10-kor pénteki összefoglaló
10 15 Szita Szabolcs:A Bosnyák-féle HARC című egykorú kiadvány és üzenete a mának  
10 45 vita  
11 15 szünet
11 30 Adam Markus: Szélsőjobboldali csoportok Európában  
12 00 vita  
12 30 Ebéd
13 45 Juhász József: Szélsőjobboldali irányzatok a délszláv térségben  
14 15 vita  
14 45 szünet
15 00 John Evers: Az FPÖ  
15 30 vita  
16 00 szünet
16 15 Tóth András: Ki szavaz a Jobbikra?  
16 45 vita  

Kategória: Archív adások, Rádióadások | A közvetlen link.